Většina strojů, která se nějakým způsobem pohybuje, musí mít ve svém nitru elementy, které se postarají o přenos krouticího momentu z jednoho kola na druhé. Takovým mechanismem může být i řetěz, který bude spojovat nějaké dva či více pastorků. S tímto přenosem výkonu se ve svém životě setkal naprosto každý, a to na svém bicyklu, kde se tento typ spojení nejvíce využívá. Mezi další možné přenosy krouticího momentu patří přenos pomocí řemenu anebo kardanové hřídele, což jsou však dva poměrně odlišné způsoby, které se dají použít jen v některých případech.

Složitost nehraje žádnou roli

Člověk by mohl říct, že je zcela nevhodné sestrojovat přenosové elementy tak složité, jako jsou tyto. Když však vezmete v potaz, že díky nim nebude na osy jednotlivých pastorků působit žádná větší přítlačná síla, znamená to velké výhody. I z toho důvodu nemusí být kladeny tak vysoké nároky na řetězová kola, jako na ostatní, jako jsou ta, která tvoří základ pro řemenové spojení dvou hřídelí. Z toho vyplýván, že nákupu této strojní součásti se rozhodně obávat nemusíte.